ניסיון

5

שנים בתחום:

מקומות עבודה אחרונים:

השכלה

לימודי תעודה

מקום לימודים:

כדג

 הורד תעודת הסמכה

שפות

בעב

ידע וניסיון מקצועי

צמתמ

לימודים:

חוות דעת

אילונה סומר

אחות מעשית

רמת גן

כל הזכויות שמורות. אחים ואחיות בישראל 2018-2013 ©